Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn alle documenten, mails en brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad en ontvangen worden door de griffie.

Al deze ingekomen stukken voor de gemeenteraad worden ingedeeld in een categorie. Er zijn 3 categoriëen:

  1. De onder Categorie I op deze lijst omschreven stukken zijn voor kennisgeving aan te nemen; De stukken zijn ter informatie.
  2. De onder Categorie II op deze lijst omschreven stukken worden ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders gesteld;
    Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester en wethouders.
    Het schriftelijke antwoord wordt van het college wordt eveneens ter inzage gelegd voor de raad via ter info aangeboden stukken (Cat.I)
  3. De onder Categorie III op deze lijst omschreven stukken worden om advies in handen van burgemeester en wethouders gesteld.
    Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en -besluit voor te leggen door het college van B&W.

In verband met privacy en of vertrouwlijke informatie worden niet alle ingekomen stukken openbaar gepubliceerd.

In de volledige lijst met ingekomen stukken zijn alle ontvangen stukken met datum, onderwerp en afzender opgenomen.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)