Technische vragen

Technische vragen zijn vragen van raads- en steunfractieleden over feiten of om verduidelijking, bijvoorbeeld wetsuitleg of cijfermatige onderbouwing. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.

Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:

  1. Vragen over onderwerpen die op de agenda staan van een raadsvergadering. De vragen worden binnen 4 werkdagen beantwoord, zodat de indieners het antwoord kunnen meenemen in hun voorbereiding op de vergadering.
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)