Uitnodiging MRE Masterclass Klimaatadaptie

  • 23 juni 2021 19:00 tot 20:00
  • locatie: digitaal
Direct opslaan in uw agenda

T.a.v.:

- Colleges van Burgemeester en Wethouders Metropoolregio Eindhoven

- Raadsleden Metropoolregio Eindhoven

- Bestuursambtenaren

=================================

Geachte heer, mevrouw, 

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een serie Masterclasses. De volgende masterclass op 23 juni staat in het teken van het thema Klimaatadaptatie: hoe gaan we om met extreem weer.

Klimaatadaptatie

De afgelopen jaren zien we het steeds meer: felle onweers- en hagelbuien. Afgelopen vrijdag stonden nog diverse wegen in onze regio blank.

Daarnaast krijgen we steeds vaker te maken met hitte en droogte. Dit leidt tot veel schade in bebouwd gebied, in de natuur, maar vooral ook in de landbouwsector. We zullen aan de slag moeten om Nederland op heel veel plaatsen anders in te richten om zo de toenemende schade door wateroverlast, hitte en droogte te verminderen.

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en zijn ze bezig met een risicodialoog. Verschillende gemeenten hebben hun ambities geformuleerd in een adaptatiestrategie.

Wat kunt u als gemeente doen? En welke kansen zijn er in het koppelen van thema’s? Tijdens de masterclass Klimaatadaptatie op 23 juni zullen Maarten Verkerk, adviseur klimaatadaptatie, en Erik de Ridder, watergraaf bij Waterschap De Dommel, ons hierin meenemen. 

Graag nodigen we u uit voor de derde masterclass op woensdag 23 juni 2021 met als thema Klimaatadaptatie.

De masterclass duurt 1 uur en wordt digitaal georganiseerd op woensdag 23 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Ook is er ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat. U kunt zich nu aanmelden voor deze masterclass via een formulier.  Deze mail mag uiteraard doorgestuurd worden naar geïnteresseerden binnen uw gemeente.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant.

Na de masterclass over Klimaatadaptatie komen de volgende onderwerpen nog aan bod in een masterclass: stad-land, Brede Welvaart en Economie. De onderwerpen De Regio als Samenhangend geheel en Mobiliteit zijn al aan bod geweest. De eerste masterclass, de Regio als Samenhangend geheel, is terug te kijken via onze website. Lees meer over het programma van de Masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.

Wij zien u graag terug bij deze of een van de volgende masterclasses.

Met vriendelijke groet,

Jannet Wiggers,

directeur/secretaris Metropoolregio Eindhoven.

Metropoolregio Eindhoven

Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985
5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven

www.metropoolregioeindhoven.nl

 

T: 040 259 45 27

E: h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl

 

                    

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 2 juni 2021, er zijn geen activiteiten 3 juni 2021, er zijn geen activiteiten 4 juni 2021, er zijn geen activiteiten 5 juni 2021, er zijn geen activiteiten 6 juni 2021, er zijn geen activiteiten
7 juni 2021, er zijn geen activiteiten 8 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 9 juni 2021, er zijn geen activiteiten 10 juni 2021, er zijn geen activiteiten 11 juni 2021, er zijn geen activiteiten Vandaag, 12 juni 2021, er zijn geen activiteiten 13 juni 2021, er zijn geen activiteiten
14 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 15 juni 2021, er zijn geen activiteiten 16 juni 2021, er zijn geen activiteiten 17 juni 2021, er zijn geen activiteiten 18 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 19 juni 2021, er zijn geen activiteiten 20 juni 2021, er zijn geen activiteiten
21 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 22 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 23 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 24 juni 2021, er zijn geen activiteiten 25 juni 2021, er zijn geen activiteiten 26 juni 2021, er zijn geen activiteiten 27 juni 2021, er zijn geen activiteiten
28 juni 2021, er zijn geen activiteiten 29 juni 2021, er zijn geen activiteiten 30 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten