AB: Aanbieden moties & amendementen

  • 19 oktober 2022 08:00 tot 12:00
  • locatie: digitaal aan de griffie
Direct opslaan in uw agenda

Fracties kunnen moties en amendementen aanbieden voor een inhoudelijke ambtelijke toets en/of een technische toets door de griffie (graag bij indienen aangeven wat je als fractie wenst). Ambtelijke toetsing uitzetten naar ambtenaar met CC MT lid!

Beantwoording uiterlijk op woensdag 26-10. (let op dit is herfstvakantie)

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo