AB: Aanbieden moties & amendementen

  • 02 november 2022 08:00 tot 10:00
  • locatie: digitaal aan de griffie
Direct opslaan in uw agenda

Fracties bieden moties en amendementen aan bij de griffie om uiterlijk

10.00 u. In uitzonderingsgevallen kunnen moties en amendementen later worden ingediend.

De moties en amendementen zijn vanaf woensdagmiddag beschikbaar via de website voor raad en college. 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo