Uitnodiging: Najaarsbijeenkomst VBG

  • 16 november 2022 17:00 tot 21:00
  • locatie: Natlab
Direct opslaan in uw agenda

VBG Najaarsbijeenkomst 2022 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Na de zomer in volle vaart door! De Vereniging Brabantse Gemeenten nodigt u graag uit voor haar najaarsbijeenkomst

die doet waar de VBG voor staat: mensen verbinden en kennis delen.

 U bent van harte welkom op woensdag 16 november vanaf 17.00 uur bij de Najaarsbijeenkomst van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG).

De bijeenkomst vindt plaats in Eindhoven, Natlab, Kastanjelaan 500. 

Het thema van deze najaarsbijeenkomst is “verbinden en kennis delen” met een voorstelronde van 35 Brabantse VNG-commissieleden die net zijn gekozen. Daarnaast zijn er twee sessie vanuit de samenwerkingsagenda van de VBG met de provincie en is Leonard Geluk onze gast om te praten over de Verenigingsvisie 2030.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.00-18.00 inloop met hapjesbuffet – informeel ontmoeten

18.00-18.45 Warm welkom door de voorzitter VBG Marieke Moorman, voorstellen commissieleden VNG

18.45-19.30  

Sessie 1 Regionale samenwerking: In samenwerking met HetPon/telos worden de laatste inzichten gedeeld als het gaat om regionale samenwerking in de vier regio’s van Noord-Brabant en machtsverhouding tussen raad en college.

Sessie 2 Brede Welvaart in de Regio: Steeds meer ogen zijn op de regio gericht. Want de toenemende stapeling van maatschappelijke opgaven op het vlak van de energietransitie, circulaire economie, woningbouw, zorg en arbeidsmarkt moet vooral op regionale schaal worden opgelost. Maar hoe? En op welke wijze dragen gekozen oplossingen bij aan brede welvaartsgroei en aan het welzijn en welbevinden van mensen? Om deze vragen te beantwoorden hebben Tilburg University en Het PON/Telos hun krachten gebundeld in een Academische Werkplaats. Samen met partnerorganisaties uit de praktijk wordt kennis ontwikkeld voor regionaal beleid gericht op brede welvaart.

19.30-20:45 Verenigingsvisie 2030 met Leonard Geluk, voorzitter VNG

20:45-21:00 Afsluitende borrel

U kunt zich aanmelden voor 4 november 2022 via Aanmelden Najaarsbijeenkomst

Heel graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de VBG

Marieke Moorman

Voorzitter VBG

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo