Toekomst van het Citycentrum

  • 10 juni 2023 12:00 tot 16:00
  • locatie: Meiveld e.o. Citycentrum
Direct opslaan in uw agenda

Masterplan: Toekomst van het Citycentrum

Beste lezer,
 
Dit bericht gaat over de toekomst van het Citycentrum van Veldhoven. Het centrum van Veldhoven is van iedereen, dus ook van jou en jouw bedrijf en/of organisatie. Daarom informeren we je over de toekomst van het Citycentrum en horen we graag wat jij belangrijk vindt voor het Masterplan Citycentrum.
 
Stel je voor.
Een Citycentrum als een aantrekkelijk centrumgebied dat uitnodigt tot verblijven. Daar waar iedereen prettig woont, van jong tot oud, van hier en van verder. Met meer woningen en meer centrumbewoners, winkels en meer en gezellige horeca in een groenere omgeving. Levendigheid, zowel overdag als ’s avonds en voorzieningen die verschillende mensen samenbrengen. Van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’ dus.
 
Wat is daarvoor nodig?
Die vraag stond in 2021 centraal bij de verkenning naar de toekomst van het Citycentrum. In een volgende stap maken we de ambities uit de verkenning een stap concreter met een Masterplan. Ook de omgevingsvisie Veldhoven en ander gemeentelijk beleid doen uitspraken die belangrijk zijn voor het toekomstige centrum. Over wonen bijvoorbeeld, over winkelen, bereikbaarheid en over groen. Bij de vraag hoe we alle gemeentelijke ambities voor het Citycentrum een stap verder kunnen brengen, is jouw inbreng enorm waardevol.
 
Wanneer en waar?
Op maandag 5 juni van 13.00 – 19.30 uur en op zaterdag 10 juni van 12.00 – 16.00 uur is iedereen van harte welkom op en rondom het Meiveld in het Citycentrum. Laat je informeren over het Masterplan Citycentrum en denk mee. We maken ook gebruik van onze nieuwe meedenkwebsite www.onsveldhoven.nl. Vanaf 5 juni stellen we je via deze website vragen over de toekomst van het Citycentrum. Reageer wanneer het voor jou uitkomt.
 
Verdiepende werksessies
We nodigen je daarnaast uit om actief mee te praten in kleiner gezelschap. Daarvoor organiseren we verdiepende werkbijeenkomsten op woensdag 14 juni en donderdag 13 juli. Beide dagen zijn er twee bijeenkomsten, één eind van de middag en één begin van de avond. Op 13 juli werken we verder met de opbrengst van 14 juni. Wil je hieraan actief meedoen? Geef je dan uiterlijk zondag 11 juni op via gemeente@veldhoven.nl door een bericht te sturen met als onderwerp: Masterplan Citycentrum. Je ontvangt daarna van ons een bericht met meer informatie.
 
Waar gaat het Masterplan over?
De ambities voor het centrum van Veldhoven zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Hoe het centrum gaat veranderen, weten we nu nog niet. Daarom maken we een Masterplan. Hierin staan concrete uitgangspunten met voorbeelden van hoe de toekomstige kaart van het centrum eruit kan zien. Maar ook waar winkels, wonen, (culturele) voorzieningen, horeca, groen en meer een plek kunnen krijgen. Dit vullen we aan met een ontwikkelstrategie: welke stappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat we alle uitgangspunten ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Het Masterplan is nog geen ontwerp voor een bouwplan.
 
Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Stel ze gerust. Stuur ze in een bericht aan gemeente@veldhoven.nl, met als onderwerp: Masterplan Citycentrum. 

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo