Vergaderingen

Dinsdagavond = Raadsavond

De gemeenteraad vergadert op dinsdag om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Publiek is welkom.

Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming

Een vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit meerdere fasen: Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Iedere fase heeft een eigen vergadering.

  1. Beeldvormende raadsvergadering
    Tijdens de beeldvormende raadsvergadering wordt de gemeenteraad geïnformeerd, veelal over onderwerpen die op een later moment ter besluitvorming voorliggen. 
  2. Oordeelsvormende raadsvergadering
    Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering wordt door middel van debat een mening gevormd over raadsvoorstellen en andere onderwerpen, en worden de voorstellen als ‘hamerstuk’ of ‘bespreekstuk’ geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering.
  3. Besluitvormende raadsvergadering
    In de besluitvormende raadsvergadering wordt besloten over voorstellen aan de gemeenteraad.

Vrijwel alle onderwerpen worden in een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering behandeld. Complexe vraagstukken die politiek en maatschappelijk relevant zijn worden bovendien in een beeldvormende raadsvergadering behandeld.

Vergaderingen 

Jaarlijks zijn er 7 beeldvormende, 7 oordeelsvormende, en 7 besluitvormende raadsvergaderingen gepland. Een overzicht van alle vergaderingen in 2024 is opgenomen in het vergaderschema.  

U kunt ook direct doorklikken naar de kalender voor een volledig overzicht van evenementen.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen