VergaderingVergadering van Agendacommissie
Datum: 19-03-2024 18:00 uur


Algemene bijlage
Notulen agendacommissie 7 februari 2024_vastgesteld (pdf, 110,23 KB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl