VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Beeldvormend)
Datum: 11-10-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
Algemene bijlage
Toelichting Beeldvormende Raadsvergadering.pdf (pdf, 23,75 KB)
Nieuwsbrieven Energietransitie 2021-2022.pdf (pdf, 67,66 KB)
Presentatie RA-Beeldv. Energietransitie 11 oktober 2022.pdf (pdf, 11,27 MB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl