VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Besluitvormend)
Datum: 11-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
19-wk38-I Gemeente Veldhoven - Programmabegroting 2020 (Boekwerk).pdf (pdf, 78,96 MB)
Beantwoording Technische vragen AB Programmabegroting 2020-2023 definitief.pdf (pdf, 43,07 MB)
Erratum programmabegroting 2020-2023 dd 11-10-2019.pdf (pdf, 43,97 KB)
BegrotingsNieuws 2019 - 6 november 2019 - Fractiepagina's DEF.pdf (pdf, 15,43 MB)
Resultatenoverzicht RA 05-11-2019_Besluit_Spreekrecht AB.pdf (pdf, 69,53 KB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl