VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Besluitvormend)
Datum: 17-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
4
6
4
5
4
0
14
6
3
6
0
Algemene bijlage
19-wk37-I Raadsinformatienota 'Financiële doorkijk op hoofdlijnen'.pdf (pdf, 1.020,88 KB)
19-wk39-I RaadsNieuws 25 september 2019.pdf (pdf, 5,88 MB)
Resultatenoverzicht RA 17-09-2019_Besluit met moties en amendementen.pdf (pdf, 3,64 MB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl