VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Besluitvormend)
Datum: 10-11-2020 10:00 uur


MS Teams
0
0
0
3
3
11
0
21
18
0
Algemene bijlage
Programmabegroting 2021.pdf (pdf, 88.59 MB)
Tijdschema Algemene Beschouwingen 2020.pdf (pdf, 83.74 KB)
Resultatenoverzicht 3, 9, 10 november 2020 met amendement en moties.pdf (pdf, 10.07 MB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl