VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Besluitvormend)
Datum: 09-11-2021 10:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
3
9
0
19
19
0
Algemene bijlage
Verzameldocument Moties en Amendementen AANGEKONDIGD AB2021_v2.pdf (pdf, 26.63 MB)
Resultaten RA 8 en 9 november 2021_Besluit _AB met moties en amendementen_DEF.pdf (pdf, 10.23 MB)
2021-11-09 samengevoegdebestanden AB-compleet.pdf (pdf, 174.51 MB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl