VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Besluitvormend)
Datum: 08-11-2022 10:00 uur


Raadzaal
0
2
0
0
0
0
2
11
0
19
15
0
Algemene bijlage
Link Begroting 2023-2026 EMBARGO tot 28 september 2022.pdf (pdf, 454,67 KB)
Programmabegroting 2023.pdf (pdf, 138,58 MB)
Behandeling begroting 2023_v2.pdf (pdf, 1,18 MB)
_Logo's raadsfracties Veldhoven nov 2022.pdf (pdf, 74,69 KB)
_Model sjabloon AMENDEMENT Algemene Beschouwingen nov 2022.pdf (pdf, 80,10 KB)
_Model sjabloon MOTIE Algemene Beschouwingen november 2022.pdf (pdf, 75,59 KB)
Memo fractiepagina's BegrotingsNieuws Veldhovens Weekblad 2-11-2022.pdf (pdf, 90,01 KB)
Beantwoording technische vragen_GBV_ FietspadVogelzang_AB2022_V21102022_A24102022.pdf (pdf, 1,42 MB)
Beantwoording aanvullende technische vragen AB Programmabegroting 2023-2026 (Senioren Veldhoven)_A01.pdf (pdf, 24,55 MB)
Resultaten RA 7 en 8 november 2022_AB met aangenomen moties en amendementen.pdf (pdf, 16,39 MB)
Beantwoording aanv. technische vragen AB Programmabegroting 23-26_V19122022_A06022023 (Senioren Veld.pdf (pdf, 193,64 KB)
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl