VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 19-05-2020 19:30 uur


Raadzaal
1
Videovergaderen (Pexip)
0
0
Raadzaal
0
0
0
0
0
0
3
2
3
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl