VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 28-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
13
5
3
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl