VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 14-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
2
0
0
4
2
2
2
3
6
8
5
3
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl