VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 30-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
5
4
5
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl