VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 06-12-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
4
7
4
3
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl