VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 28-11-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
11
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl