VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Oordeelsvormend)
Datum: 29-11-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
2
2
2
2
0
0
8
3
3
6
2
0
0
 

De stukken behorende bij bovenstaande agendapunten zijn in te zien via gemeenteraad.veldhoven.nl