Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatie-avond (onderwerp in toelichting), 16 mei 2023 19:30:00

Algemene vergader informatie

Onderwerp: Trace HOV4 en gebiedsvisie De Run

De gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en gemeente Veldhoven onderzoeken samen de mogelijkheden van een HOV(Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-tracé van Eindhoven Centraal Station naar bedrijventerrein De Run in Veldhoven. In aansluiting daarop wordt ook gekeken waar langs deze route in Eindhoven en Veldhoven extra woningen kunnen worden gebouwd. Voor De Run wordt dit traject gecombineerd met het opstellen van een visie op het gewenste profiel voor het bedrijventerrein.

16 mei wordt de raad meegenomen in het traject rondom de keuze van een voorkeursvariant voor het tracé HOV-4, dit ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering in juli 2023.

Ook wordt de raad geïnformeerd hoe zich dat verhoudt tot het opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Run.

Datum:
16 mei 2023, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal