Presidium 12 februari 2020 17:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  OPENING

  Collegekamer (1e etage), Akkoord
  opening
  laden...
 • 2

  VASTSTELLEN AGENDA

  Collegekamer (1e etage), Akkoord
  Vaststellen definitieve agenda vergadering presidium
  laden...
 • 3

  VASTSTELLEN NOTULEN

  Collegekamer (1e etage), Akkoord
  Vaststellen beknopt samenvattend verslag van de vergadering van het presidium van 11 december jl.
  laden...
 • laden...
 • Terugblik op raadsvergaderingen

  Collegekamer (1e etage), Bespreken
  Terugblik op raadsvergaderingen van 17 december (besluitvormend, o.a. Aantrekkelijkheid Citycentrum en Molenvelden), 7 januari (beeldvorming IHP), 28 januari (oordeelsvorming o.a. IHP), 4 februari (beeldvorming Kempenbaan-West) en 11-2 (fractie-uur Molenvelden)
  laden...
 • Motie Samenwerkingsverbanden

  Collegekamer (1e etage), Bespreken
  Tijdens de algemene beschouwingen is de motie Rol raad gemeenschappelijke regelingen aangenomen. De motie luidt als volgt: ‘Stelt de raad en het college voor: In een raadswerkgroep/-commissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan, met als doel de raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, meer vorm en inhoud te geven’. Voorstel; bespreken van de notitie Opzet coördinatieteam regionale Samenwerkingsverbanden.
  laden...
 • Op 14 mei 2019 heeft de raad de motie ‘Aanmoediging tot Samenwerking’ besproken. De heer Peter Van der Velden heeft n.a.v. motie gesprekken gevoerd met de Werkgroep samenwerking (fractievoorzitters) op 30 september jl. en met het college op 14 januari jl. De gesprekken hebben geresulteerd in de notitie Advies inzake verbetering samenwerking. Voorstel; bespreken van het advies.
  laden...
 • Planning raad

  Collegekamer (1e etage), Bespreken
  In de presidiumvergadering van 18 september jl. is afgesproken om op de agenda van iedere presidiumvergadering de meest actuele versie van de Raadsplanning te plaatsen. Bij de planning zijn de agenda’s van de komende drie oordeelsvormende raadsavonden toegevoegd. Het Overzicht van de Moties is eveneens bijgevoegd.
  laden...
 • 5

  RONDVRAAG

  Collegekamer (1e etage), Akkoord
  laden...
 • 6

  SLUITING

  Collegekamer (1e etage), Akkoord
  laden...