Raadsplanning 2022 per 25-10-2022.PDF

Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Raadsplanning 2022-2023 Inhoud 1 Besluitvormingscycli 2022 ......................................................................................................................................................... 2 Q4 Cyclus 7 – Besluitvorming 20 december ................................................................................................................................. 2 2 Besluitvormingscycli 2023 ......................................................................................................................................................... 5 Q1 Cyclus 1 – Besluitvorming 31 januari ..................................................................................................................................... 6 Q1 Cyclus 2 – Besluitvorming 7 maart ........................................................................................................................................ 8 Q2 Cyclus 3 – Besluitvorming 18 april ........................................................................................................................................ 9 Q2 Cyclus 4 – Besluitvorming 6 juni ......................................................................................................................................... 10 Q3 Cyclus 5 – Besluitvorming 11 juli ........................................................................................................................................ 11 Q3 Cyclus 6 – Besluitvorming 19 september ............................................................................................................................. 12 Q4 Cyclus 7 – Besluitvorming 12 december............................................................................................................................... 13 3 Doorkijk 2024 e.v. ................................................................................................................................................................. 14 4 Beeldvormende raadsavonden ................................................................................................................................................. 15 5 Overige bijeenkomsten raad.................................................................................................................................................... 16 6 Openstaande moties .............................................................................................................................................................. 17 7 Algemene Beschouwingen ....................................................................................................................................................... 19 8 Vergaderschema .................................................................................................................................................................... 21 9 Interne data .......................................................................................................................................................................... 23 1 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 1 Besluitvormingscycli 2022 Q4 Cyclus 7 – Besluitvorming 20 december Oordeelsvormend Besluitvormend Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning 29 november 20 december Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling MD M&O Naar cyclus 1 2023. Plan is vertraagd JR CvB CvB A&O R&O R&O Dit plan is nog niet ter inzage, wordt hopelijk 1e cyclus CvB R&O net pas reactie vooroverleg provincie binnen. Reactie nog bespreken en verwerken, wordt dus 1e cyclus 2023 CvB R&O JR CvB A&O R&O CvB R&O MG R&O MD A&O MD MD HS A&O R&O Wijziging APV e 3 bestuursrapportage 2022 Bestemmingsplan Kruisstraat 114b-116 Bestemmingsplan Peter ZuidlaanJulianastraat Bestemmingsplan Habraken, zuidwesthoek Oersebaan-Vooraard Bestemmingsplan St. Janstraat 66 Actualisering kadernota grondbeleid Bestemmingsplan Zandoerleseweg naast nr. 22 Bestemmingsplan Heikantsebaan-Oude Kerkstraat Afwegingskader grondgebonden opwek duurzame elektriciteit Samenwerkingsakkoord 2023-2026 MRE Werkprogramma 2023 MRE Samenwerkingsagenda SGE Nota gezondheidsbeleid Naar cyclus 6 2022 Gaat naar Q1 2023 Gelet op petitie rekening houden met veel zienswijzen en mogelijke vertraging Voorlopig van agenda halen (raad heeft besloten te focussen op binnenstedelijk) afhankelijk van besluitvorming raad cyclus 1 2022 over beleidskader elektriciteit (wel/geen zonneweides in het buitengebied). In het geval dat dit een integraal omgevingsplan buitengebied zou kunnen worden kan t.z.t. van deze planning worden afgeweken. Wordt pas in december opgeleverd door MRE, doorschuiven vaan cyclus 1 2023. Wordt later opgeleverd door SGE, doorschuiven naar cyclus 2 2023 Sept 2022: van planning verwijderd/ Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3. Het is doorgeschoven vanwege prioriteit project Opvang Statushouders. 2 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Inclusieagenda Actualisatie financiële beleidsnota’s Ook actualiseren rechtmatigheidsverordening Bestemmingsplan Berkt 1A Bestemmingsplan Volmolenweg 16-25 Bestemmingsplan Riethovensedijk 8 Bestemmingsplan Grote Kerkepad (Lindehof) Bestemmingsplan +Geluid Bestemmingsplan Geluid Bestemmingsplan Tuincentrum Bestemmingsplan Vormverandering agrarisch bouwvlak en omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning. Bestemmingswijzigi ng van agrarisch naar bedrijf. Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3. Het is doorgeschoven vanwege prioriteit project Opvang Statushouders. Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 4. De organisatie heeft verzocht dit onderwerp naar de laatste cyclus 2022 te verschuiven. HS JR A&O Vanwege prive redenen aanvrager verplaatst naar Q1 2023 CvB R&O Naar Q1 2023 CvB R&O Naar Q1 2023 CvB R&O De adviseur van het plan/initiatiefnemer heeft het plan nog niet als ontwerp bij ons aangeleverd. Voorstel: cyclus 1 2023 CvB R&O CvB R&O De Run 7000 ASML 2022 De Run 7000 ASML 2022 Bestemmingsplannen zijn samengevoegd CvB R&O Schooterweg-Zilverbaan Naar Q1 2023 CvB R&O Habraken, regulier Naar Q1 2023 ivm milieuonderzoeken CvB R&O CvB R&O CvB R&O Bestemmingsplan Lange Kruisweg-Handwijzer Bestemmingsplan Djept Komt van cyclus 6/ gaat naar cyclus 1 2023, De aard en omvang van de zienswijzen zorgen ervoor dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden. Bestemmingsplan Hoek Kempenbaan-De Plank Bestemmingsplan Berg 43A Komt van cyclus 6 CvB R&O Komt van cyclus 6. Wachten nog op aangepast plan CvB R&O Bestemmingsplan Zandoerle 40 / Zandoerleseweg 55-57 Verplaatsen naar Q1 C1 2023. Wachten op archeologisch onderzoek+naam gewijzigd. Komt van cyclus 6. Wachten nog op aangepast plan CvB R&O Bestemmingsplan Provincialeweg 59-61 Nieuw (klein) plan CvB R&O Bestemmingsplan Vilderstraat Komt van Q6 2022, stukken aanvrager niet tijdig gereed CvB R&O 3 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Bestemmingsplan Zandoerleseweg naast nr. 22 Groen zone isolatie Voorstel tot vaststelling verordening op de Rekenkamer Veldhoven 2023 Belastingmaatregelen 2023: Leges Komt van Q6 2022, i.v.m. late zienswijze procedure CvB R&O Nieuw Nieuw MG griffie R&O Door late besluitvorming door de eerste kamer komt deze verordening pas in december naar de raad. JR A&O 13 onderwerpen, 6 bestemmingsplannen (insprekers verwacht) 4 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 2 Besluitvormingscycli 2023 Nog te plannen: Evaluatie vuurwerkbeleid Onderzoek 110/120 % Routekaart voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed 5 / 25 MD M&O MG R&O Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q1 Cyclus 1 – Besluitvorming 31 januari Oordeelsvormend Besluitvormend 10 januari 31 januari Onderwerp Toelichting Bestemmingsplan Heikantsebaan-Oude Kerkstraat Samenwerkingsakkoord 2023-2026 MRE Bestemmingsplan Zandoerle 40 / Zandoerleseweg 55-57 Bestemmingsplan Grote Kerkepad (Lindehof) Erfgoedverordening en commissie ruimtelijke kwaliteit Bestemmingsplan Berkt 1A Bestemmingsplan Habraken, regulier Bestemmingsplan Riethovensedijk 8 Bestemmingsplan Volmolenweg 16-25 Bestemmingsplan Schooterweg-Zilverbaan Tuincentrum Participatiebeleid omgevingswet Bestuursovereenkomst F67 (snelfietspad) Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Bestemmingsplan Habraken, zuidwesthoek Oersebaan-Vooraard Bestemmingswijzigi ng van agrarisch naar bedrijf. Vormverandering agrarisch bouwvlak en omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning. Proces/voortgang POHO Afdeling Komt van cyclus 7. Nog niet gepubliceerd en veel zienswijzen te verwachten Wordt pas in december opgeleverd door MRE, doorschuiven naar cyclus 1 2023. Komt van C7 2022- Verplaatsen naar Q1 C1 2023. Wachten op archeologisch onderzoek+naam gewijzigd. CvB R&O MD A&O CvB R&O De adviseur van het plan/initiatiefnemer heeft het plan nog niet als ontwerp aangeleverd. Verschuiven naar cyclus 1 2023. CvB R&O CvB R&O Vanwege privé redenen aanvrager verplaatst naar Q1 2023 Van cyclus 7 2022 naar Q1 2023 ivm milieuonderzoeken Van cyclus 7 2022 naar Q1 2023 CvB CvB CvB R&O R&O R&O Van cyclus 7 2022 naar Q1 2023 CvB R&O Van cyclus 7 2022 naar Q1 2023 CvB R&O JR CvB R&O R&O CvB R&O Nieuw in Q1 2023 i.v.m. zorgvuldigheid participatieproces Komt van C7 2022 6 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Bestemmingsplan St. Janstraat 66 Bestemmingsplan Vilderstraat Bestemmingsplan Djept Bestemmingsplan Hoek Kempenbaan-De Plank Komt van C7 2022. (net pas reactie vooroverleg provincie binnen. Reactie nog bespreken en verwerken, wordt dus 1e cyclus 2023) Komt van Q6 2022, stukken aanvrager niet tijdig gereed Komt van cyclus 6 2022/ gaat naar cyclus 1 2023 Komt van cyclus 6/ omdat n.a.v. zienswijzen nadere onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het bestemmingsplan zal nu in cyclus 1 2023 behandeld worden. 14 onderwerpen, 9 bestemmingsplannen (insprekers verwacht) 7 / 25 CvB R&O CvB CvB CvB R&O R&O R&O Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q1 Cyclus 2 – Besluitvorming 7 maart Oordeelsvormend Besluitvormend 14 februari 7 maart Onderwerp Proces/voortgang POHO Afdeling Regionaal- Integraal Veiligheidsplan Toelichting 5-9: Nog bespreken met Francis MD M&O Nota gezondheidsbeleid 5/9: er is momenteel geen capaciteit om deze nota te maken en de samenspraak procedure te starten Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3 2022. Het is doorgeschoven vanwege prioriteit project Opvang Statushouders. Komt van C6 2022 HS Samenwerkingsagenda SGE Bestemmingsplan Zandoerleseweg 33-35 Tracekeuze HOV4 Tracekeuze HOV tangent Best-De Run Bestemmingsplan Nieuwstraat 15-19 Bestemmingsplan Hoogeind (ongenummerd) Bestemmingsplan Grenswal 16 en 18 Bestemmingsplan Grote Kerkepad (Lindehof) Was gepland in cyclus 6 2022 Was gepland in cyclus 6 2022 De adviseur van het plan/initiatiefnemer heeft het plan nog niet als ontwerp aangeleverd. Voorstel: cyclus 1 2023. Uitgesteld naar cyclus 2 want aanvrager had meer tijd nodig voor aanpassen ontwerpbestemmingsplan. Gaat half oktober ter inzage. 10 onderwerpen, 4 bestemmingsplannen 8 / 25 MD CvB JR JR CvB CvB CvB CvB R&O R&O R&O R&O R&O R&O R&O R&O Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q2 Cyclus 3 – Besluitvorming 18 april Oordeelsvormend Besluitvormend 28 maart 18 april Onderwerp Begraafplaatsverordening Woonvisie Actualisering kadernota grondbeleid Bestemmingsplan Peter ZuidlaanJulianastraat Bestemmingsplan ASML De Run 1000 Bestemmingsplan Schooterweg-Zilverbaan Tuincentrum Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3 2022. Vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit is dit doorgeschoven. Dit stond gepland voor cyclus 6 2022. Vanwege de ter visie legging schuift dit door naar cyclus 3 2023. Dit onderwerp stond oorspronkelijk gepland voor cyclus 7 2022. Omdat de actualisatie van de Kadernota Grondexploitatie een nadrukkelijke relatie heeft met de Woonvisie moet de behandeling van deze nota worden verschoven. MG B&R CvB R&O JR A&O CvB R&O CvB CvB R&O R&O Van cyclus 7 2022 naar Q1 2023. Uitgesteld naar cyclus 3. Aanvrager had meer tijd nodig voor aanpassen ontwerpbestemmingsplan. Gaat eind oktober 2022 ter inzage. 9 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q2 Cyclus 4 – Besluitvorming 6 juni Oordeelsvormend Besluitvormend Onderwerp 9 mei 6 juni POHO Afdeling Omgevingsprogramma mobiliteit JR R&O Burap I-2023 Bestemmingsplan Riethovensedijk 8 JR CvB A&O R&O Van cyclus 7 naar Q1 2023. Uitgesteld naar cyclus 4 want aanvrager moet nog een nadere uitwerking aanleveren. CvB R&O Dit onderwerp komt van cyclussen 3 en 7/2022. Wordt doorgeschoven vanwege prioriteit opvang statushouders. HS R&O Bestemmingsplan Volmolenweg 16-25 Inclusieagenda Toelichting Bestemmingswijzigi ng van agrarisch naar bedrijf. Vormverandering agrarisch bouwvlak en omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning. Proces/voortgang Van cyclus 7 naar Q1 2023. Uitgesteld naar cyclus 4 want aanvrager moet nog enkele onderzoeken aanleveren. 10 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q3 Cyclus 5 – Besluitvorming 11 juli Oordeelsvormend Besluitvormend Onderwerp 20 juni 11 juli Toelichting Proces/voortgang Kadernota 2024 Jaarrekening 2022 Nota gezondheidsbeleid Dit onderwerp stond gepland voor de cyclussen 3 en 7 2022. Wordt doorgeschoven vanwege prioriteit opvang statushouders. 11 / 25 POHO Afdeling JR A&O JR HS A&O R&O Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q3 Cyclus 6 – Besluitvorming 19 september Oordeelsvormend Besluitvormend 29 augustus 19 september Onderwerp POHO Afdeling Regionale (SGE) detailhandelsstructuurvisie Toelichting Proces/voortgang TvB R&O Burap II - 2023 JR A&O 12 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning Wordt verwijderd van planning Q4 Cyclus 7 – Besluitvorming 12 december Oordeelsvormend Besluitvormend Onderwerp 21 november 12 december POHO Afdeling Bestemmingsplan Habraken circulair Toelichting Proces/voortgang TvB R&O Burap III - 2023 JR A&O 13 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 3 Doorkijk 2024 e.v. Waar mogelijk wordt een doorkijk gegeven voor een aantal jaren. Q1 2024 14 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 4 Beeldvormende raadsavonden De planning voor de beeldvormende raadsavonden 2022 is als volgt: Datum 11 oktober Onderwerp Stand van zaken Energietransitie 15 november 6 december Bestemmingsplan ASML Klimaatakkoord Afdeling Roland Bronckers volgt Lydia van Liefland Te plannen in 2022:   Eenzaamheid Wijken/Woonservicezones/Exploitatie gemeenschapshuizen De planning voor de beeldvormende raadsavonden 2023 is als volgt: Datum 24 januari 14 maart 23 mei 13 juni 12 september 3 oktober 5 december Onderwerp Afdeling 15 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 5 Overige bijeenkomsten raad Informatie avond 2022 Datum 20 september 2022 27 september 2022 18 oktober 2022 15 november 2022 13 december 2022 Onderwerp Raadswerkgroep Regionale samenwerking inzake SGE en MRE Verbeterplan Informatie- en Archiefbeheer Omgevingsplan Zonderwijk Wordt beeldvormend Informatie avond 2023 Datum 17 januari 7 februari 28 februari 4 april 25 april 16 mei 27 juni 5 september 10 oktober 24 oktober 4 november 28 november 19 december Onderwerp Veiligheidsplan/ Regionaal- Integraal Veiligheidsplan Overig 16 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 6 Openstaande moties Onderstaand een overzicht van de openstaande, aangenomen moties: Onderwerp met link Bron Behandelwijze Voortgangsinformatie POHO Afdeling Motie gemeentelijke Whatsapp service 13-11-2018 Uitvoeren TvB A&O Motie wijkaanpak 13-11-2018 Besluiten MG R&O Medio 2022 Motie straatnamen 100 jaar Veldhoven Motie fietspad Vogelzang 12-11-2019 Informeren Het project implementatie WhatsApp is gestart als nieuw dienstverleningskanaal. Dat betekent dat de techniek wordt ingericht en een werkproces en werkafspraken opgesteld. Daarnaast moeten medewerkers worden getraind in de communicatie via Whatsapp. Dit vraagt iets van de personele capaciteit maar momenteel is nog niet duidelijk hoeveel. Verwacht wordt dat de gemeente rond de zomer live gaat met dit kanaal. Begin 2019 is in het kader van het project 'Verbinding in de basis' gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een integrale wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van het plan van aanpak is de opstart van twee pilots in de wijken D'Ekker en Cobbeek. Nieuwe inzet en de bevindingen die de pilots opleveren, vormen de opmaat voor een nader uitvoeringsplan wijkaanpak. De in de motie genoemde punten zullen daarin worden meegenomen. Daarnaast willen we hierover goed overleg voeren met vertegenwoordigers van de wijken. Door corona en personele knelpunten hebben de pilots en daarmee de verdere uitrol vertraging opgelopen. Pas eind 2021 zijn de pilots feitelijk gestart. Naast de pilots is een aanvang gemaakt met enkele deelprojecten die bijdragen aan een integrale wijkaanpak. Dit betreft het project burgerparticipatie en de aanzet om te komen tot een maatschappelijk vastgoedplan. In samenspraak met de wijkplatforms is afgesproken dat de doorontwikkeling van de wijkplatforms onderdeel uitmaakt van het project burgerparticipatie. Wordt meegenomen in toekomstige ontwikkelingen en afwegingen. Raad wordt geïnformeerd zodra de eerste nieuwe straatnamen zijn vastgesteld. Beoogde datum afdoening Medio 2022 MG R&O 10-11-2020 Besluiten Voor deze verbinding zijn na onderzoek en uit gesprekken met belanghebbenden twee realistische varianten naar voren gekomen. De voorkeursroutes worden in Q2 aan het nieuwe college voorgelegd waarna uw raad het definitieve besluit neemt. JR B&R 17 / 25 Q4 2021 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Motie duurzame energie bedrijven Motie woonruimtetekort Motie Kransackerdorp Motie communicatie ruimtelijke initiatieven Motie extra middelen jeugdzorg Rien Luijkx Klare Taal Bokaal Groenbeheer biodiversiteit Ondersteuning evenementen Ontwikkellocat ie HeistraatZoom 10-11-2020 Ondernemers stimuleren is al afgedaan. Door capaciteitsgebrek is nog geen zicht op afronding van nog niet afgedane onderdelen uit de motie. MG R&O Q3 2021 10-11-2020 Activiteiten lopen van jan 2021 – dec 2022. CvB R&O Q4 2022 21-4-2021 CvB R&O 13-07-2021 CvB R&O In 2022 wordt, samen met onze partners, een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld voor de verdere versterking van het voorliggend veld. HS R&O Pas aan het eind van het jaar wordt bekend of het streven van 4,5 ha is gehaald. MG BenR Er is beroep aangetekend tegen de weigering van uw raad om het bestemmingsplan vast te stellen. De uitspraak wordt afgewacht alvorens alternatieven te onderzoeken. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan het inzetten van capaciteit op andere woningbouwlocaties. CvB R&O 13-07-2021 09-11-2021 09-11-2021 09-11-2021 21-12-2021 18 / 25 Q4 2021 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 7 Algemene Beschouwingen 2021 De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2022-2025 hebben plaatsgevonden op 8 en 9 november. De inspreekavond op 2 november 2021 is geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen. Tijdens de Algemene Beschouwingen 2021 zijn de volgende toezeggingen gedaan: Toezegging POHO In het 1e kwartaal van 2022 komt het college met meer informatie over de digitale agenda. Er komt van het college net voor de verkiezingen een overdrachtsdocument. (naar aanleiding van aangehouden motie D66) Er komt een inlegvel met errata over high impact crimes incidenten (1,71 per 1000 inwoners i.p.v. 2,6 per 1000 inwoners) bij de Programmabegroting 2022-2025 MD Er wordt bestuurlijk aandacht gevraagd bij de bij Veldwijzer betrokken instellingen voor de communicatie en er zal extra inzet komen via de gemeentelijke communicatiekanalen. (naar aanleiding van ingetrokken motie GBV) MvD De al voorgestelde acties inzake rattenoverlast (bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten op locatie en voorlichting via de media) worden uitgevoerd. Het moment waarop is afhankelijk van de coronamaatregelen. (naar aanleiding van ingetrokken motie VSA) De raad wordt geïnformeerd over geluidsnormen evenementen als dat opportuun is. (naar aanleiding van ingetrokken motie PvdA) Vanuit de portefeuillehouder wordt een overleg met alle ketenpartners in het kader van het armoedebeleid en minimabeleid samen met een aantal ervaringsdeskundigen (in VAT) geïnitieerd. Er zal een bijeenkomst met genoemden gepland worden en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan de raad voor de Kadernota. En er is een voorstel om een afstudeeronderzoek te laten uitvoeren waarin wordt onderzocht wat het effect is van het minimabeleid. (naar aanleiding van ingetrokken motie PvdA) Spoor 1 inzake de Tijdelijke kaders participatie wordt in Q1 2022 geëvalueerd en vervolgens wordt de raad hierover geïnformeerd. Spoor 2 (samenspraak) start in de 1e helft van 2022 en de raad wordt hierbij betrokken. (naar aanleiding van ingetrokken motie VSA) MG 19 / 25 JR Status Abusievelijk is het inlegvel niet toegevoegd. Om toch recht te doen aan de toezegging passen we de kaderstelling van programma 1 aan in de p&c-documenten 2022 (bestuursrapportages en jaarrekening). De wijziging is dan zichtbaar vanaf bestuursrapportage 1-2022. Er is bij de betreffende instellingen aandacht gevraagd voor de communicatie. Vóór corona is bijna wekelijks in het Veldhovens Weekblad aandacht besteed aan de Veldwijzer, de organisaties en de regelingen. Er wordt een communicatieplan opgesteld om hier vervolg aan te geven. Naast alle ingezette acties en maatregelen vinden er in april-mei informatiebijeenkomsten plaats voor belangstellenden. Deze organiseert de gemeente gezamenlijk met het KAD (landelijk Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. TvB CvB MG Het inplannen van een armoedeoverleg waarbij het maatschappelijk effect aan de hand van ervaringen naar voren wordt gebracht, wordt in de loop van dit jaar opgepakt. Via . 3 / 4 VAT zal worden gezocht naar ervaringsdeskundigen. Het voornemen bestaat om in Q3/Q4 een afstudeerder bestuurskunde aan te nemen die het effect van het minimabeleid in bredere zin onderzoekt. Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 2022 De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2023-2026 vinden plaats op 1, 7 en 8 november. 2023 De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2024-2027 vinden plaats op 31 oktober en 6 en 7 november. 20 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 8 Vergaderschema 2022 21 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 2023 2023 zat januari zon maa din woe don vrij zat zon maa din woe don vrij zat zon maa din woe don vrij zat zon maa din woe don vrij zat zon maa din 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 inspreek vz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 24 25 26 Kerstvakantie 1 februari 1 maart april 1 2 3 4 5 2 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 9 12 10 13 14 11 15 13 14 15 inspreek vz Pres 13 14 15 12 16 17 18 Pasen 1 mei 2 3 4 5 6 7 Meivakantie 1 juni juli 1 2 3 4 5 6 2 7 3 8 4 9 8 9 10 vz Pres 5 6 7 11 11 12 8 12 9 13 14 13 10 15 14 11 16 15 12 17 1 augustus 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zomervakantie 16 20 17 21 18 22 19 20 23 24 8 9 10 21 25 6 18 14 19 15 16 22 26 23 29 30 31 27 28 29 30 26 27 28 28 29 30 30 31 27 28 28 29 30 26 27 28 27 28 inspreek vz 18 19 Hemelvaart brugdag 15 16 20 21 20 21 22 17 23 24 25 zat zon 29 30 31 Pinksteren 17 22 18 19 20 21 inspreek vz Pres 25 26 23 24 22 23 24 25 27 28 29 30 Zomervakantie 23 24 27 31 zomervak 11 12 13 14 18 19 20 21 inspreek vz 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zomervakantie 22 26 7 zomervakantie 5 13 17 vrij Meivakantie Zomervakantie BBQ september 16 don Carnavalsvakantie Pres inspreek 10 19 woe 25 Zomervakantie 26 27 R.uitje 28 29 29 30 29 30 Pres oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pres november 1 2 december 3 1 4 2 5 3 6 7 AB-1 AB-2 4 5 8 Herfstvakantie 9 6 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 31 AB-Spr 17 15 18 16 19 20 21 22 inspreek vz Pres 18 19 20 17 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 Kerstvakantie 2023 jan feb mrt Informatie-avond 19:30-21:30 u mogelijk? 17-jan 7, 28 feb Beeldvormende Raadsavond 24-jan 14-mrt Oordeelsvormende Raadsvergadering 10-jan 14-feb 28-mrt Besluitvormende Raadsvergadering 31-jan apr mei jun jul aug 4,25 apr 16-mei 27-jun 7-mrt 23-mei 13-jun 9-mei 18-apr 12-sep 20-jun 6-jun sep 29-aug dec 11-jul 3-okt 5-dec 19-sep aant. 13 7 7 12-dec 7 31-okt 6, 7 nov Presidium 17:00-18:30 Raadsuitje, RaadsBBQ, Begrotingsdiner nov 21-nov Algemene beschouwingen Agendacommissie/ Voorzittersoverleg 16:00-17:00 okt 5-sep 10, 24 okt 14, 28 nov19-dec 15-feb 10-jan 14-feb 28-mrt 19-apr 10-mei 21-jun 9-mei 6-sep 20-jun 13-jul 11-okt 22-nov 7 29-aug 21-nov 7 26-aug 7-nov VNG-congres 22 / 25 31 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 9 Interne data Onderstaand de relevante data voor intern gebruik: 2022 Q4 – cyclus 6 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 23 augustus 26 augustus 13 september 16 september 4 oktober Q4 – cyclus 7 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 8 november 11 november 29 november 2 december 20 december 2023 Q1 – cyclus 1 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 13 december 2022 23 december 2022 10 januari 13 januari 31 januari Q1 – cyclus 2 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 17 januari 27 januari 14 februari 17 februari 7 maart 23 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Q2 – cyclus 3 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 31 januari 10 maart 28 maart 31 maart 18 april Q2– cyclus 4 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 11 april 21 april 9 mei 12 mei (i.v.m brugdag 19 mei) 6 juni Q3 – cyclus 5 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 23 mei 2 juni 20 juni 23 juni 11 juli Q3– cyclus 6 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 1 augustus 11 augustus 29 augustus 1 september 19 september 24 / 25 Raadsplanning 2022-2023 – versie d.d. 25-10-2022 Q4 – cyclus 7 Uiterlijk collegebesluit Uiterlijk aanleveren griffie Oordeelsvormend Uiterlijk retour griffie Besluitvormend 24 oktober 3 november 21 november 24 november 12 december 25 / 25