Nieuws

Hier vindt u alle nieuws over de gemeenteraad. Het overige nieuws over de gemeente Veldhoven vindt u op de gemeentelijke website www.veldhoven.nl.

 

Periode: 2019

Jaar geselecteerd: 2019

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Raadsnieuws over 17 september 2019

23 september 2019

Op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 17 september werd o.a. gesproken over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, Theater De Schalm en Zwembad D'n Ekkerman.

Lees meer

Programmabegroting 2020-2023

19 september 2019

Het boekwerk van de Programmabegroting 2020-2023 is gepubliceerd.

Lees meer

Agenda besluitvormende raadsvergadering op 17 september

10 september 2019

Op de agenda staan o.a. vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), In stand houden Theater De Schalm, Akkoord gaan met hogere exploitatielasten voor zwemsport en Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west.

Lees meer

RaadsNieuws over 3 september 2019

09 september 2019

In de beeldvormende raadsavond van 3 september werd de raad geïnformeerd over de omgekeerde toets in het sociaal domein

Lees meer

Gast van de Raad op 17 september

04 september 2019

Meld je aan via griffie@veldhoven.nl

Lees meer

Raadsnieuws over 26 en 27 augustus 2019

02 september 2019

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 26 en 27 augustus werd o.a. gesproken over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, Leerlingenvervoer, Theater De Schalm en Zwembad D'n Ekkerman.

Lees meer

Beeldvormende avond op 3 september

26 augustus 2019

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2019 besloten dat er binnen het Sociaal Domein gewerkt gaat worden volgens de 'omgekeerde toets' en vanuit één 'omgekeerde verordening'. De 'omgekeerde toets' is een nieuwe methodiek die werkers in het sociaal domein helpt om maatwerk te kunnen leveren.

Lees meer

Agenda oordeelsvormende raadsvergadering op 26 en 27 augustus

15 augustus 2019

De komende oordeelsvormende raadsvergadering wordt verdeeld over twee avonden. Op de agenda staan o.a. Leerlingenvervoer, hogere exploitatielasten Zwemsport, in stand houden Theater De Schalm, en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Lees meer

Raadsnieuws over 2 juli 2019

08 juli 2019

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli besloot de raad o.a. over de Kadernota 2020, de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69, en de Regionale Energie Strategie (RES)

Lees meer

Gast van de Raad op 2 juli

27 juni 2019

Meld je aan via griffie@veldhoven.nl

Lees meer

Raadsnieuws over 11 en 12 juni 2019

19 juni 2019

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 11 en 12 juni werd gesproken over Kadernota 2019, Jaarstukken, Proefcasus Eindhoven Airport en de Regionale Energie Transitie.

Lees meer

Agenda oordeelsvormende raadsvergadering op 11 en 12 juni

28 mei 2019

De komende oordeelsvormende raadsvergadering wordt verdeeld over twee avonden. Op de agenda staan o.a. Kadernota 2019, Jaarstukken, Proefcasus Eindhoven Airport en de Regionale Energie Strategie.

Lees meer

Raadsnieuws over 14 mei 2019

21 mei 2019

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 14 mei jl. werd o.a. gesproken over het Ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit' en de eerste kwartaalrapportage I-2019.

Lees meer

Gast van de Raad op 14 mei

02 mei 2019

Meld je aan via griffie@veldhoven.nl

Lees meer

Agenda besluitvormende raadsvergadering op 14 mei

01 mei 2019

Op de agenda staat o.a. vaststellen Ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit', vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van de vier gemeenschappelijke regelingen, en de eerste kwartaalrapportage I-2019.

Lees meer

Raadsnieuws over 23 april 2019

29 april 2019

In de oordeelsvormende raadsvergadering sprak de raad over basisschool St. Jan Baptist en het bestemmingsplan voor het nieuwe zwembad.

Lees meer

Raadsnieuws over 15 april

24 april 2019

Een verslag van de beeldvormende raadsavond over het Plan van aanpak om te komen tot een aantrekkelijker Citycentrum.

Lees meer