Aankondiging Inspreekavond begrotingsbehandeling 31 oktober 2023

Gepubliceerd op: 16 oktober 2023 12:10

Inspreekavond begroting op dinsdag 31 oktober

Op 6 en 7 november geven de raadsfracties tijdens de Algemene Beschouwingen hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van BenW voor de komende periode.

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is er gelegenheid voor een ieder om in te spreken. Hiervoor is een speciale inspreekavond georganiseerd op dinsdag 31
oktober 2023 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze avond is openbaar en begint om 19.30 uur.

Spreekrecht

Het spreekrecht staat voor iedereen open voor de hieronder geagendeerde (raads-)voorstellen. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsfracties te informeren. Een verzoek om spreekrecht op 31 oktober meldt u uiterlijk op donderdag 26 oktober bij de griffie via e-mail griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

U kunt inspreken op de volgende agendapunten:
• Programmabegroting 2024-2027;
• Belastingmaatregelen 2024.

U vindt de agenda en vergaderstukken van de Algemene Beschouwingen via het tabblad Vergaderingen bij de vergaderingen op 6 en 7 november.