Agenda beeldvormende avond 13 april

Gepubliceerd op: 07 april 2021 08:55

Beeldvormende raadsavond over Regionale Energiestrategie

Op dinsdagavond 13 april om 19.30 uur worden met de gemeenteraad de beelden gevormd rondom de Regionale Energiestrategie (RES). Landelijk, en ook in onze regio, staan we voor een grote opgave om minder energie te verbruiken en om meer energie op te wekken. Een belangrijk onderwerp van de vast te stellen strategie is de grootschalige duurzame opwekking van energie. De regio is al geruime tijd bezig om tot deze strategie te komen. Tijdens de beeldvormende avond wordt toegelicht hoe dit proces eruitziet en waar we nu staan. Er wordt ingegaan op wat er nu in de RES staat beschreven. Dit ook ter voorbereiding van de zienswijzen die alle regiogemeenten nog op deze strategie mogen indienen dit voorjaar.