Agenda beeldvormende avond 18 september

Gepubliceerd op: 14 september 2023 11:09

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over 2 onderwerpen:


Lokaal gezondheidsbeleid - Impact IZA/GALA
In 2023 zijn twee landelijke akkoorden ondertekend op het gebied van gezondheid, namelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze akkoorden sluiten aan bij onze lokale ambities. In het lokale plan van aanpak IZA/GALA dat tijdens deze avond wordt gepresenteerd, wordt beschreven wat de gemeente gaat doen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen.

Dit onderdeel vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.


Omgevingswet en omgevingsplan (Zonderwijk)
De gemeente werkt in een pilotproject aan een omgevingsplan voor Zonderwijk. Tijdens deze avond wordt de gemeenteraad bijgepraat over de voortgang en planning. Onderdeel van het programma is dat de gemeenteraad doorleeft hoe de ruimtemissies die zij in 2018 heeft vastgesteld voor de Omgevingswet door werken in het omgevingsplan Zonderwijk.

Dit onderwerp zal plaatsvinden in een ruimte in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis, als u als toehoorder aanwezig wilt zijn. De verwachting is dat dit onderwerp begint om 20.45 uur.