Agenda beeldvormende avond 5 september

Gepubliceerd op: 31 augustus 2023 16:08

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over:

Masterplan Citycentrum

De gemeenteraad krijgt informatie over de stand van zaken van het proces om te komen tot een Masterplan voor het Citycentrum. Op 23 mei 2023 is het ontwerp- en participatieproces gepresenteerd aan de gemeenteraad door Rijnboutt en Dietz Strategie & Communicatie. Vanaf juni is er met inwoners en ondernemers gesproken over denkrichtingen, mogelijkheden en de uitwerking daarvan. De gemeenteraad wordt hierover bijgepraat om op de hoogte te blijven van het proces.

De avond is bedoeld om de gemeenteraad te informeren, zodat de raad op termijn goed geïnformeerd een besluit kan nemen. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de avond bij te wonen als toehoorder.

Tijdens de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt die rechtstreeks worden uitgezonden en beschikbaar blijven via het openbare raadsinformatiesysteem. Ook het publiek kan hierbij in beeld worden gebracht.