Agenda beeldvormende avond 6 september 2022

Gepubliceerd op: 29 augustus 2022 13:08

De gemeenteraad komt op dinsdag 6 september 2022 bijeen voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30uur. De avond wordt uitgezonden via http://gemeenteraad.veldhoven.nl en via Omroep Veldhoven.

Op http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u via de kalender meer informatie over deze avond.

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over:

KORTE TERMIJN MAATREGELEN RANDWEG A2

De bereikbaarheid van de Brainportregio staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat al in 2025 de groei van het autoverkeer leidt tot flinke files. Dat geldt voor de Randweg A2 (incl. N2), maar ook op andere wegen in de regio. De afgesproken ambitie (woondeal) in het Stedelijke Gebied Eindhoven, waarbij richting 2040 sprake is van een woningbouwopgave van 62.000 woningen en een toename van circa 72.000 arbeidsplaatsen, maken de problematiek nog groter. Met diverse partijen is gekeken naar maatregelen om de files in de regio, met name op de Randweg A2, op korte(re) termijn te verminderen.