Agenda beeldvormende avond 9 maart

Gepubliceerd op: 03 maart 2021 09:00

Op 9 maart staat het onderwerp Wonen op de agenda van de beeldvormende raadsavond. Dit onderwerp omvat het woonbeleid en (de aanpak van) de woningbouwversnelling. De gemeente wil voldoende, goede en passende woonruimte voor iedereen, waarbij gekeken wordt naar huishoudenssamenstelling, betaalbaarheid, toegankelijkheid en voorzieningenniveau.
Deze complexe opgave wordt uitgebreid toegelicht en besproken. Thema's die te maken hebben met ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplanprocedures, participatietrajecten, hoogbouw en woningbouwlocaties komen niet aan de orde tijdens deze avond.