Agenda besluitvormende raadsvergadering 12 mei

Gepubliceerd op: 04 mei 2020 12:40

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 mei 2020 digitaal. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en is helaas niet fysiek bij te wonen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda dinsdag 12 mei

De volgende punten komen aan de orde:

  • Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2021 van vijf gemeenschappelijke regelingen
    Jaarlijks worden de begrotingen van de vier regionale gemeenschappelijke regelingen aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. Het gaat om de GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de MRE. Vanaf 2020 sluit ook de Ergon zich hierbij aan. Voorgesteld wordt een aantal zienswijzen in te dienen op de concept-begrotingen.

  • Eerste bestuursrapportage 2020
    Met deze bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in het 1e deel van 2020 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen insprekers niet fysiek komen inspreken. Na uw aanmelding zullen we op de hoogte brengen van de huidige procedure.