Agenda besluitvormende raadsvergadering 16 maart

Gepubliceerd op: 10 maart 2021 09:00

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 16 maart digitaal. Deze besluitvormende vergadering is openbaar te bekijken en begint om 19.30 uur. Deze vergadering wordt live uitgezonden via gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven.

Agenda:

Vaststellen Rekenkamercommissie Rapportage 'Handhaving en toezicht - Openbare orde en veiligheid'
Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
Vaststellen bestemmingsplan 'De Run, snelfietsroute'
Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven'
Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (ROW)

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 16 maart zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.