Agenda besluitvormende raadsvergadering 1 juni

Gepubliceerd op: 27 mei 2021 09:05

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 juni 2021 digitaal. Deze besluitvormende raadsvergadering begint om 19.30 uur en is niet fysiek bij te wonen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Afscheid raadslid mevrouw Hartlief (D66)
  Mevrouw Hartlief, raadslid (D66) en tweede waarnemend raadsvoorzitter, neemt afscheid van de raad.
 • Toelating raadslid de heer Wijman (D66)
  Vanwege het vertrek van raadslid mevrouw Hartlief is er een zetel in de raad vacant. Op grond van de Kieswet wordt de heer Wijman (D66) toegelaten tot de gemeenteraad van Veldhoven.
 • Benoeming de heer Knoops tot steunfractielid (VVD)
  Vanwege de toelating van de heer Van der Linden tot de raad, kan de fractie van VVD een nieuw steunfractielid voordragen. De fractie van de VVD heeft de heer G.A.J. Knoops voorgedragen.
 • Benoeming de heer Lauwers tot steunfractielid (GBV)
  De fractie van de GBV heeft nog de mogelijkheid één steunfractielid voor te dragen. De fractie van GBV heeft de heer Lauwers voorgedragen. 
 • Benoeming de heer Bolsius tot tweede waarnemend raadsvoorzitter
  Vanwege het vertrek van mevrouw Hartlief is de functie van tweede waarnemend raadsvoorzitter vacant. Voorgesteld wordt de heer Bolsius (CDA) te benoemen in deze functie.
 • Eerste bestuursrapportage 2021
  In deze bestuursrapportage geeft het college aan of ontwikkelingen tot en met het eerste deel van 2021 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn. 
 • Vaststellen Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
  In dit voorstel vraagt het college de gemeenteraad een nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021) vast te stellen.
 • Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2022 van vijf gemeenschappelijke regelingen 
  Jaarlijks worden de begrotingen van vijf regionale gemeenschappelijke regelingen aan de raad aangeboden om een zienswijze kenbaar te maken. Het gaat om de GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Ergon en de MRE

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.