Agenda besluitvormende raadsvergadering 20 april

Gepubliceerd op: 14 april 2021 10:40

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 april digitaal. Deze besluitvormende vergadering is openbaar te bekijken en begint om 19.30 uur. Deze vergadering wordt live uitgezonden via gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven.

Agenda:

  • Benoeming mevrouw Van Wieren-Kraayvanger als wethouder (VVD)
    Vanwege het vertrek van de heer De Kort (VVD) is een vacature voor wethouder ontstaan. De fractie van de VVD draagt mevrouw Van Wieren-Kraayvanger voor als zijn opvolger. Bij meerderheid van stemmen wordt mevrouw Van Wieren-Kraayvanger benoemd tot wethouder.
  • Toelating raadslid de heer Van der Linden (VVD)
    Ter vervanging van mevrouw Van Wieren-Kraayvanger als raadslid, is de heer Van der Linden (VVD) benoemd tot raadslid. De raad zal hem toelaten tot de raad.
  • Vaststellen bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'
    Het ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' is een vertaling van de 'Ontwikkelvisie Zilverackers'. In totaal kunnen er 820 woningen binnen het landschappelijke Kransackerdorp ontwikkeld worden.

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 20 april zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.