Agenda besluitvormende raadsvergadering 21 december

Gepubliceerd op: 15 december 2021 10:12

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 december 2021. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en kunt u alleen online volgen.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering rechtstreeks uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

• Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom'
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de kavel aan de Heistraat-Zoom een bedrijfsmatig pand met horecafunctie te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een koop- en exploitatieovereenkomst met Mastade Real Estate gesloten. Deze partij heeft de wens om een Domino's Pizza en Kentucky Fried Chicken met drive thru te vestigen op de locatie.
• Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Slot-Oost'
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woningbouwprogramma in het noordwesten van Zeelst te realiseren als afronding van wijk 't Slot. Dit omvat de ontwikkeling van 59 grondgebonden woningen: 19 rij- en hoekwoningen, 30 tweekappers en 10 vrijstaande woningen. Van deze woningen is 22% sociale koopwoningen.
• Derde bestuursrapportage 2021
In deze bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in het derde deel van 2021 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

 Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over sterk gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of via het verkorte telefoonnummer 14 040.