Agenda besluitvormende raadsvergadering 9 februari

Gepubliceerd op: 05 februari 2021 15:55

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 februari digitaal. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Deze vergadering wordt live uitgezonden via gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven.

Agenda:

  • Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (DdK)
  • Zienswijze geven op het werkprogramma 2021 van de MetropoolRegio Eindhoven (MD)
  • Vaststellen Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021 (DdK)
  • Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 9 februari zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde onderwerpen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.