Agenda besluitvormende raadsvergadering op 17 december

Gepubliceerd op: 04 december 2019 14:35

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Deze vergadering wordt live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

Vaststellen 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)' (AvdO)
Vaststellen bestemmingsplan Zandven-West (AvdO)
Vaststellen beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023 - 'Schulden: Veldhoven aan zet' (MvD)
Vaststellen Verordening Sociaal domein Veldhoven (MvD)
Derde bestuursrapportage 2019 (JR)
Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening' (MD)
Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften (MD)
Vaststellen Huisvestingsverordening 2020-2023 (HvdL)
Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening Stimuleringslening 'Langer thuis wonen', 'Duurzaam maken', en 'Asbestsanering' gemeente Veldhoven 2020 (HvdL)
Advies Review Panel inzake vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum (DdK)

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.