Agenda besluitvormende raadsvergadering op 18 februari

Gepubliceerd op: 06 februari 2020 13:55

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Deze vergadering wordt live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

  • Aanwijzingsbesluit Griffie
  • Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  • Beschikbaar stellen financiële middelen voor de uitvoering van de woningbouwversnelling
  • Vaststellen Marktverordening 2020

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 18 februari zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer14 040.