Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 12 januari 2021

Gepubliceerd op: 05 januari 2021 10:30

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 januari digitaal. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Zienswijze werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven
  Vorig jaar heeft Veldhoven zich verbonden aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In het samenwerkingsakkoord staat dat gemeenteraden een zienswijze kunnen geven op het werkprogramma. Zo komen de gemeenteraden in de positie om hun controlerende en kaderstellende rol te nemen. De raad wordt voorgesteld om in de zienswijze aan te geven dat Veldhoven kan instemmen met het werkprogramma. En dat er binnen de Transitie Landelijk Gebied een aandachtspunt is, namelijk dat het streefbeeld nog niet concreet genoeg is om in 2021 te kunnen uitvoeren en monitoren.
 • Vaststellen Verordening basisregistratie personen 2021
  De raad wordt voorgesteld om de Verordening basisregistratie personen te actualiseren en hierin een wijziging vast te stellen. De wijziging houdt in dat de verordening de mogelijkheid biedt om schriftelijk gegevens de verstrekken wanneer de verstrekking niet via het netwerk kan verlopen.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Heers 27 en ong.'
  Om de bouw van de twee ruimte-voor-ruimte woningen mogelijk te maken en de woning Heers 27 als burgerwoning te bestemmen, moet het bestemmingsplan voor deze locaties worden herzien. In combinatie met deze ontwikkelingen wordt in het bestemmingsplan geregeld dat de illegale bebouwing wordt gesloopt.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Schoot 7'
  Voor het perceel Schoot 7 geldt het bestemmingsplan 'Kernrandgebied'. In dit bestemmingsplan is de helft van het perceel bestemd als 'Wonen'. Op deze helft staat de huidige woning Schoot 7 en is maximaal één woning toegestaan. De andere helft van het perceel is bestemd als 'Agrarisch'. De eigenaren van het perceel willen de huidige woning slopen, het perceel splitsen en twee nieuwe vrijstaande woningen realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 12 januari zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 22 november bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.