Agenda oordeelsvormende raadsvergadering 23 februari 2021

Gepubliceerd op: 15 februari 2021 10:50

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 februari digitaal. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Rekenkamercommissie Rapportage 'Handhaving en toezicht - Openbare orde en veiligheid'
  In het Rapport van de Rekenkamercommissie over de toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt een positief oordeel gegeven over de visie van de gemeente Veldhoven op dit onderwerp. De rapportage biedt een viertal aanbevelingen.
 • Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (ROW)
  Het ROW ondersteunt vastgoedprojecten op bestaande bedrijventerreinen, die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. De nieuwe subsidieverordening verruimt de subsidiemogelijkheden zodat een grotere bijdrage geleverd kan worden aan de economische ontwikkeling van de regio.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
  Op de hoek van de Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan staat voormalige bebouwing van de Rabobank en een voormalig postsorteercentrum al enige tijd leeg. Er zijn plannen om op deze locatie vier woongebouwen te realiseren met in totaal 170 appartementen. Hierbij is het de bedoeling dat het gebouw op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester van Hoofflaan een extra volume en hoogteaccent krijgt.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'De Run, snelfietsroute'
  De verkeersdruk op en rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al een aantal jaren een punt van zorg. Om deze druk te verminderen is het Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run overeengekomen. Eén van de maatregelen is het realiseren van een snelle fietsverbinding De Run – High Tech Campus.
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging de Run Veldhoven'
  Om ervoor te zorgen dat de steden in het beheersgebied van Waterschap De Dommel droge voeten houden in geval van uitzonderlijke regenval, is het inrichten van gestuurde waterbergingsgebieden noodzakelijk. Eén van deze waterbergingsgebieden is het waterbergingsgebied bij de Run.

 


De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 23 februari zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdrage van tevoren schriftelijk bij de griffie aan te leveren.