Agenda oordeelsvormende raadsvergadering op 11 en 12 juni

Gepubliceerd op: 28 mei 2019 17:05

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 juni én woensdag 12 juni 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergaderingen zijn openbaar en beginnen beiden om 19.30 uur.

De komende oordeelsvormende raadsvergadering wordt verdeeld over twee avonden, namelijk dinsdag 11 en woensdag 12 juni.

De conceptagenda voor beide avonden is als volgt:

Agenda dinsdag 11 juni

  • Bestemmingsplan 'Zittard 22'
  • Invoeren leningen voor woningeigenaren
  • Vaststellen SGE visie op wonen
  • Vieren 100 jaar Veldhoven in 2021
  • Jaarstukken 2018
  • Kadernota 2020

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 11 juni zijn hier te raadplegen.


Agenda woensdag 12 juni

  • Advies proefcasus Eindhoven Airport
  • Werkwijze bij beoordelen van verzoeken tot hoogbouw
  • Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor N69
  • Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 12 juni zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.