Agenda oordeelsvorming19 mei 2020

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 12:50

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 mei 2020 om 19.30 uur wederom digitaal. Deze oordeelsvormende vergadering is live te volgen via https://gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven. 

Agenda:

• Rapport RKC 'Van Woonvisie naar actuele programma's'

De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft onderzoek verricht naar het Veldhovense woonbeleid en de uitvoering daarvan. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Van Woonvisie naar actuele programma's'. In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De raad wordt voorgesteld deze aanbevelingen over te nemen.

• Rapport Rekenkamercommissies 'Draaien aan de knop van de ODZOB'

De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft samen met de rekenkamercommissies van de bij de ODZOB aangesloten gemeenten onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB. De conclusie is dat een wisselend beeld bestaat hierover. De Rekenkamercommissies formuleren een aantal aanbevelingen mee aan de gemeenteraden. Voorgesteld wordt kennis te nemen van het onderzoeksrapport en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen.

• Rapport Rekenkamercommissie 'De Omgevingswet, een uitdaging voor elke gemeente'

De Rekenkamercommissies Veldhoven, Waalre en Best hebben gezamenlijk een onderzoek verricht naar de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet. Dit onderzoek geeft een wisselend beeld. De Rekenkamercommissies formuleren aanbevelingen aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de drie gemeenten. Voorgesteld wordt kennis te nemen van het onderzoeksrapport en de aanbevelingen aan de gemeenteraad over te nemen.