Agenda oordeelsvorming op 28 januari

Gepubliceerd op: 14 januari 2020 11:10

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 januari 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

Agenda:

• Rapport Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Veldhoven
De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Om aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot onderwijshuisvesting integraal te benaderen is het van belang een meerjarenplan (16 jaar) vast te stellen. Het voorliggende integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is tot stand gekomen in nauw overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het IHP legt de basis voor de lange termijn en geeft duidelijkheid voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente.
Beschikbaar stellen financiële middelen voor de uitvoering van de woningbouwversnelling
Naar aanleiding van het sluiten van de Woondeal tussen de Stedelijk Gebied Eindhoven-gemeenten, de Provincie en het Rijk heeft het college een aanpak vastgesteld om de woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar 2.000 woningen in de periode 2020-2024. Om de woningbouwversnelling van 200 naar 400 woningen per jaar te kunnen realiseren is extra ambtelijke capaciteit nodig. De raad wordt daarom gevraagd de benodigde financiële middelen voor de woningbouwversnelling beschikbaar te stellen.
Vaststellen Marktverordening 2020
De marktverordening Veldhoven 1986 zijn toe aan een update. De huidige markverordening is opgesteld in 1986 en sluit niet meer aan op de wijze waarop de markt in de praktijk georganiseerd wordt. De nieuwe marktverordening is in samenwerking met de marktcommissie opgezet.