Agenda Oordeelsvorming op 8 oktober

Gepubliceerd op: 07 oktober 2019 10:10

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 oktober 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Via hier kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

Agenda:

 • Bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 62-64'
  Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de bedrijfsbeƫindiging van het voormalig bedrijf aan de Oude Kerkstraat 64. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van twee nieuwe woningen mogelijk.
 • Samenspraaktraject Omgevingsvisie
  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Hiertoe is een samenspraaktraject opgesteld om te komen tot een uitnodigende en verbindende Omgevingsvisie, welke breed gedragen wordt door de inwoners, ondernemers, instanties, organisaties en regio- en ketenpartners.
 • Werkprogramma 2020 MetropoolRegio Eindhoven
  In maart is het samenwerkingsakkoord 2019-2022 van de MRE vastgesteld. Het werkprogramma 2020 is een gezamenlijk werkprogramma van de 21 gemeenten en de MRE op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.
 • Verbeteringen 'Raad als volksvertegenwoordiger'
  Een werkgroep heeft in totaal 16 verbeteringen uitgewerkt zodat de gemeenteraad beter zijn rol als volksvertegenwoordiger kan invullen.