Agenda raadsvergadering 2 april 2019

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 15:03

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 april in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda

  • Vaststellen rol van de raad tijdens samenspraakproces nota schuldhulpverlening
    In 2019 dient er een nieuwe nota schuldhulpverlening te worden vastgesteld door de raad. Om te komen tot deze nota is er een samenspraakproces opgesteld. Binnen dit samenspraakproces is een rol voor de raad voorzien. De later vast te stellen nota heeft als doel het voorkomen en bestrijden van (problematische) schulden.
  • Zienswijze Strategisch Plan Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
    De gemeente Veldhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen waarin geen opmerkingen worden geplaatst met betrekking tot het Strategisch Plan 2019-2022.
  • Informatienota 'Sluiten Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven en Ministerie BZK'
    De Woondeal stelt de SGE-gemeenten, waaronder Veldhoven, in de gelegenheid om de komende jaren meer woningen te bouwen om zo onder meer de economische groei van de Brainport-regio te faciliteren. De fractie van Lokaal Liberaal heeft verzocht de informatienota te agenderen en de fractie wil weten wat de gevolgen van de Woondeal zijn voor Veldhoven

Bekijk de volledige agenda hier.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer
14 040.