Beeldvormende avond op 3 september

Gepubliceerd op: 26 augustus 2019 12:08

De gemeenteraad komt op dinsdag 3 september 2019 bij elkaar voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2019 besloten dat er binnen het Sociaal Domein gewerkt gaat worden volgens de 'omgekeerde toets' en vanuit één 'omgekeerde verordening'. De 'omgekeerde toets' is een nieuwe methodiek die werkers in het sociaal domein helpt om maatwerk te kunnen leveren.
Het is een hele andere manier van kijken, waarbij niet de bepalingen van de wetten voorop staan, maar de maatwerkoplossing, zoals door de wet is bedoeld.
De 'omgekeerde verordening' sluit aan bij deze nieuwe manier van werken. De verordening bundelt een aantal gemeentelijke verordeningen in het sociaal domein en regelt de manier waarop de gemeente dit uitvoert. Niet langer zijn de regels leidend, maar de hulpvraag van de inwoner.