Beeldvorming over Energie en Grenscorridor N69

Gepubliceerd op: 12 maart 2019 15:03

De gemeenteraad komt op dinsdag 19 maart 2019 bijeen voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over:

  • Energietransitie gemeente Veldhoven
    Nederland onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs en werkt aan een klimaatwet, met het doel verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het Rijk heeft alle regio's gevraagd, te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen of duurzaam kunnen opwekken. De 21 gemeenten in de Metropoolregio trekken samen op bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES). Ook de gemeente Veldhoven moet hierin haar rol pakken.

  • Gebiedsvisie Grenscorridor N69
    Aan de zuidkant van de A67 ligt 'de Grenscorridor'; een uniek landschap met veel kansen en mogelijkheden om het werk- en leefklimaat te verbeteren. De ontwikkeling van dit gebied krijgt financieel de ruimte via subsidie voor de Gebiedsimpuls. De Grenscorridor biedt rust en ruimte in de verder drukke stedelijke omgeving. Deze stad-landschapsverbinding vraagt om een krachtige vormgeving.

Kijk hier voor meer informatie.