Gewijzigde regels spreekrecht

Gepubliceerd op: 01 maart 2021 12:10

Gewijzigde regels spreekrecht

Mensen kunnen inspreken op onderwerpen die op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering staan*. Een aantal spelregels is gewijzigd, hieronder een overzicht:

 • Eerder aanmelden door insprekers
  Insprekers konden zich tot 48 uur voorafgaand aan de raadsvergadering melden. Dit wordt gewijzigd naar één week voorafgaand aan de vergadering. De publicatie van de agenda van een oordeelsvormende raadsvergadering in het Veldhovens Weekblad zal ook één week worden vervroegd, zodat mensen voldoende tijd hebben om zich te melden.

 • Duur spreekrecht
  De totale duur van de behandeling van het spreekrecht is gemaximeerd op 30 minuten. Een inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Vervolgens kunnen raads- en steunfractieleden vragen stellen aan de inspreker. Het is met veel insprekers niet haalbaar om dit in een half uur te doen. Om die reden is besloten het maximum van 30 minuten los te laten tot aan het zomerreces. Het maximum van 5 minuten spreektijd per inspreker blijft wel staan.

 • Vooraf toesturen inspreekbijdrage
  Tot slot is besloten dat insprekers verplicht hun inspreekbijdrage vooraf moeten toe zenden aan de griffie. De griffie deelt deze op het raadsinformatiesysteem achter de inlog. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college hier kennis van kunnen nemen en zich hier goed op kunnen voorbereiden. De griffie deelt de bijdragen niet openbaar, ook niet met de ambtelijke organisatie.

 • Extra oordeelsvormende raadsavonden
  Tot aan het zomerreces worden extra oordeelsvormende raadsavonden gepland. Zowel de maandagavond als de (al geplande) dinsdagavond worden gereserveerd voor de oordeelsvormende vergadering. Lukt het om de vergadering op maandagavond af te ronden, dan vervalt de dinsdagavond. Dit betekent dat insprekers op de maandagavond inspreken.

Op het moment dat duidelijk is welke spelregels gelden na het zomerreces, volgt deze informatie via een nieuwsbericht op deze website.

* Inspraak is ook mogelijk bij besluitvormende raadsvergadering, maar alleen als:

 • een voorstel sterk gewijzigd is ten opzichte van het voorstel dat is behandeld in de oordeelsvormende vergadering;
 • een onderwerp is geagendeerd dat niet is behandeld in de oordeelsvormende vergadering.